ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Styret

I ANFO sitt styre sitter et utvalg markedsansvarlige fra våre medlemsbedrifter. I praksis blir dette gjerne markedsdirektører fra  medlemmer innen industrien, i servicenæringen og blant øvrige medlemmer. I henhold til våre vedtekter kan vi ha et styre bestående av inntil 12 personer. Medlemmene velges for to år av gangen og ca halvparten vil være på valg hvert år. Medlemmer til styret innstilles av valgkomiteen.