ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Matbransjens Faglig Utvalg

MFU, eller Matvarebransjens faglige utvalg er en selvreguleringsordning bransjen initiert av og driftet av NHO, Virke og ANFO Annonsørforeningen.

Formålet er å bevisstgjøre de næringsdrivende på utfordringene i markedsføring av mat og drikke overfor barn og unge. Samt ivareta at retningslinjer som angir hva som er akseptabel markedsføring i denne sammenheng overholdes. For å utdype og gi et mer utfyllende meningsinnhold et det utarbeidet en tilhørende veiledning. Den angir i noe mer detalj hva som ligger innenfor og utenfor selvreguleringsordningen.

MFU følger opp bransjens forbud mot å markedsføre visse typer mat og drikke til barn under 13 år. MFU tilrettelegger for at alle kan klage på markedsføringsaktiviteter som strider mot retningslinjene til MFU. MFU garanterer for at klager er anonym. Det er MFU sitt ansvar å sørge for at klageordningen fungerer godt og at alle vedtak fattet i MFU offentliggjøres.

MFU har nå laget en veileder for sosiale medier som det er viktig å ha kjennskap til dersom du arbeider med produkter som er omfattet av ordningen. Det er annonsørens ansvar at budskapet ikke sendes ut i strid med retningslinjene, selv om det kan være bloggeren som gjør feil.

 


Les om hele ordningen og selve veilederen her

 

 

For ytterligere informasjon se: mfu.as  eller  kontakt sekratariatets leder Wenche Jacobsen