ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Bli medlem:

Gratis konferanser for ANFO medlemmer

Bli medlem

 

ANFO er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi liker å si at vi er markedsførerens beste venn. Fordi vi organiserer nettverksgrupper, fremstår som en samlet enhet som taler med en stemme, hjelper med stort og smått en markedsfører er opptatt av og ANFO setter opp spennende konferanser og møteplasser.

Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape de beste rammebetingelser i Norge, for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene.

Vi gjennomfører regelmessig undersøkelser som er relevante for deg og tar opp viktige og gjerne vanskelige saker som ad fraud, programmatiske kjøp, manglende transparens og brand safety. Vi har prosessbeskrivelser og avtaleverk tilgjengelig. Vi hjelper også med enklere juridiske problemstillinger. Skal du bytte byrå, ANFO kan hjelpe deg! Det er bedriften som er medlem, så hele organisasjonen kan gjøre seg nytte av medlemskapet.

 

Kort sagt, er det noe du som markedsfører er opptatt av, er vi det også. I mange tilfeller er det kanskje både mest effektivt og riktigst at det er ANFO som på vegne av bransjen går i bresjen. 

 

Våre medlemmer er store og små bedrifter og i de fleste bransjer.

 

Her er noe av det vi driver med:

Seminarer og skoler

De aller fleste seminarene ANFO arrangerer, er gratis for deg som ANFO medlem! I løpet av et år arrangerer vi også ulike kompetansehevende skoler med aktuelle tema for medlemmer i ulike deler av bransjen.  

Konkurranser

ANFO Effekt. Effektiv kommunikasjon er vi mer opptatt av enn de aller fleste. ANFO Effekt er annonsørenes egen effektkonkurranse som i kraft av sin utvikling og suksess blir lagt merke til internasjonalt.

Nettverk

ANFO er i seg selv et svært ressurssterkt nettverk. Vi drifter også flere fagspesifikke nettverk hvor du møter kolleger i andre organisasjoner. Kolleger som ofte har de samme utfordringer som du selv. Se mer om våre nettverk HER.

Juridisk

Vår egen advokat i ANFO og tilbyr medlemmene bistand innen markedsføringsrett, personvern og forretningsjus. Vi har utarbeidet veiledere og standardavtaler som tar utgangpunkt i markedsførernes interesser. Arrangementet Lov&Rett er veldig godt besøkt av medlemmer.

Selvreguleringsordninger

MFU. Selvreguleringsordningen MFU (Matvarebransjens faglige utvalg) sitt sekretariat sitter i ANFO. MFU er bransjens prefererte alternativ til regulering og forbud.

Godkjent Callcenter. Godkjenningsordningen bidrar til å profesjonalisere Callsenter-bransjen og at man følger de samme lovpålagte krav og utøver god forretningsetikk og moral. Etablert i 2009 for å styrke bransjen og har som formål å sikre varige verdier som godt forbrukervern, gode arbeidsplasser samt god kundebehandling og salgsarbeid.  

Internasjonalt

WFA. ANFO er en del av World Federation of Advertisers, en viktig bransjeorganisasjon med kontor i Brussel. WFA representerer de største og viktigste merkevareselskaper globalt, over 60 nasjonale annonsørorganisasjoner og følgelig rundt 90% av den globale reklameinvesteringen. 

FEDMA. Vi er også medlem av Federation of European Direct and Interactive Marketing – en av de mest respekterte advokatorganisasjonene i Brussel som representerer interessene til datadrevne markedsførere fra hele Europa. 

 

Mer om medlemsfordeler finner du i boksene nedenfor:

Juridisk

Byråvalg

DSAD

DSRD

Avtaler & Kontrakter

Høringsinstans

Merkevareskolen

Effektrådgivning

Seminarer

Nettverk

WFA

ANFOeffekt

MFU