ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Kategorier ANFO Effekt

Er du usikker på hvilken kategori som er riktig for ditt bidrag, kontakt anfo@anfo.no. Hvis ANFO ser at ditt bidrag kan passe i flere kategorier, vil du bli kontaktet.

SMART MULTI

Case hvor en virksomhet eller et merke har foretatt et eller flere gode og vellykkede endringer i sitt markedsarbeid. Her fokuserer dere på å bevise effekten av ett sett av markedsføringsaktiviteter. Prisen gis til den virksomheten eller det merket som best har klart å oppnådd og dokumentert svært gode resultater fra sin markedsføringsinnsats.
Eksempler kan være reposisjonering av merkevaren eller skift i virkemiddelbruk.
Arbeidet skal ha skjedd i 2018 og/eller 2019. Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen. 
Maksimalt 1000 ord og 10 sider eks. forsiden

SMART SINGEL

Case hvor virksomheter / merker som har klart å oppnådd og dokumentert svært gode resultater fra sin markedsføringsinnsats. Her fokuserer dere på å bevise effekten av én enkel markedsføringsaktivitet. Eksempler kan være ny eller endret bruk av påvirkningsflate/mediekanal, design- eller pakningsendring. Arbeidet skal ha skjedd i 2018 og/eller 2019.
Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen. 
Maksimalt 1000 ord og 10 sider eks. forsiden

NY

Case hvor merker eller virksomheter er nylansert i sitt marked i løpet av 2018 og/eller 2019. Prisen gis til den virksomheten eller det merket som best har klart å oppnådd og dokumentert svært gode resultater fra sin markedsføringsinnsats. Juryen vil i sin vurdering vurdere vanskelighetsgraden i utfordringen. 
Maksimalt 1000 ord og 10 sider eks. forsiden

VEKST

Case hvor en virksomhet eller et merke over en tidsperiode på minimum 3 år har vist svært god utvikling og som kan dokumentere en klar sammenheng med godt markedsarbeid og de resultater som er oppnådd. Perioden over minimum 3 år må ha sluttpunkt i perioden 2016 - 2019. Med andre ord skal man vise til datapunkter/størrelser på effektparametere over minst 36 måneder. Det kan for mange være utfordrende, men husk du trenger ikke mer enn et datapunkt forut for markedsarbeidet, et eller to datapunkter ila perioden og et sluttpunkt. Juryen vil i sin vurdering se på vanskelighetsgraden i utfordringen.
Ta gjerne med dokumentasjon utover tre år. Lengre trendlinjer vil i mange tilfeller styrke resultatenes troverdighet. 
Maksimalt 1500 ord og 15 sider eks. forsiden


B2B

Case hvor en virksomhet har markedsført seg til andre virksomheter/bedrifter, offentlige eller private, som kan vise til svært gode resultater og som kan dokumentere en klar sammenheng mellom innsats og resultat. Juryen vil i sin vurdering vurdere vanskelighetsgraden i utfordringen. Arbeidet må være utført i 2018 og/eller 2019.

Det er et faktum at norsk markedsføringsbransje har hatt liten fokus og bevissthet omkring B2B markedsføring. Her finnes det mye godt arbeid som ikke har fått fortjent oppmerksomhet og anerkjennelse. 
Maksimalt 1000 ord og 10 sider eks. forsiden


GRAND PRIX

Grand Prix skal henge høyt. Det er derfor ikke noe krav om at den skal deles ut hvert år. Juryen kan etter egen vurdering kåre en Grand Prix på tvers av kategoriene. Arbeidet skal ansees som å være faglig interessant, svært veldokumentert, kreativt utført og inspirasjonsrikt.

 


Lurer du på noe? Sjekk her:   Hvordan skrive et godt case 

 

Kontakt oss gjerne. Vi bidrar gjerne!

 

Håvard Bakken i ANFO; mobil 934 33 008 havard.bakken@anfo.no