ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Juridisk rådgivning

 

Carsten Gunnarstorp er advokat i ANFO og tilbyr våre medlemmer bistand innen markedsføringsrett, personvern og forretningsjus. Spørsmål som vi kan – eller burde kunne – løse på stående fot, koster ingen ting og vi bidrar gjerne. For mer omfattende oppdrag faktureres kr 1.600,- pr. time, men aldri før vi er enige om at det er et betalt oppdrag. Ring gjerne eller send en e-post! 

 

En viktig del av det vi gjør er å løse problemer som berører mange, f.eks. ved å påvirke leverandører, lobbyvirksomhet overfor myndigheter og politikere, samt å utarbeide veiledere og bransjenormer. For å kunne gjøre dette på en hensiktsmessig måte trenger vi god dialog med våre medlemmer, og vi oppfordrer derfor våre medlemmer om å orientere oss om ansatte som burde stå på vår liste for dialog om det rettslige.

 

Vi arrangerer ”Lov og rett” på vårparten hvert år. Andre tema som berører mange dekker vi regelmessig i form av konferanser. Følg derfor med på våre nyhetsbrev! GDPR og E-Privacy er svært aktuelt nå, og dekkes kontinuerlig så lenge det er aktuelt.

 

Standardavtaler:

ANFO har utarbeidet og oppdaterer standardavtaler som tar utgangspunkt i markedsførernes interesser. Avtalene er tilgjengelig for deg som ANFO medlem, og dekker en rekke felt som du har behov for som profesjonell markedsfører. Noen av avtalene finnes også på engelsk.

 • Influenceravtale
 • Reklamebyråavtale
 • Mediebyråavtale
 • PR -byråavtale
 • Designavtale
 • Kundemagasinavtale
 • Filmavtale
 • Fotoavtale
 • Konfidensialitetsavtale
 • Rammeavtale digitale tjenester
 • Personvernerklæring
 • Brukeravtale netthandel
 • Databehandleravtale

 

Internasjonalt samarbeid

ANFO er medlem i WFA og FEDMA, og vi har tett kontakt med disse organisasjonene. Flere fulltids ansatte lobbyister arbeider mot både EU-kommisjonen og andre besluttende og påvirkende organer i EU-systemet. Som et eksempel jobbes det nå hardt med den kommende e-Privacy forordningen slik at denne får et innhold som også ivaretar markedsførernes interesser.

 

Har du noen spørsmål så ta kontakt med din kontakt i ANFO eller vår advokat, Carsten Gunnarstorp:

Mail: carsten@anfo.no

Mobil: 411 04 055
 

 • Skjermbilde 2017-09-06 kl. 21.36.33