ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Hva gjør ANFO?


ANFO er en interesseorganisasjon for norske annonsører og markedsførere. Vi liker å si at vi er markedsførerens beste venn og hjelper med stort og smått en markedsfører er opptatt av. Vårt mål er til enhver tid å bidra til å skape de beste rammevilkår for organisasjoner og bedrifter som ønsker å markedsføre produkter, tjenester og synspunkter. Vi arbeider systematisk og målrettet for å påvirke reklame- og mediemarkedet og myndighetene på vegne av våre medlemmer, som er store og små bedrifter i de fleste bransjer.

Konferanser og kompetanse.

Vi arrangerer spennende konferanser, skoler og møteplasser. En svært stor del av våre konferanser er også inkludert i medlemskapet.


Nettverk.

Vi organiserer også flere fagspesifikke nettverk hvor du møter kolleger i andre organisasjoner – bransjekolleger som ofte sitter med de samme utfordringene. ANFO er i seg selv et svært ressurssterkt nettverk og fremstår som en samlet enhet som taler markedsførerens sak.


Internasjonalt.

WFA. ANFO er en del av World Federation of Advertisers, en viktig bransjeorganisasjon med kontor i Brussel. WFA representerer de største og viktigste merkevareselskaper globalt, over 60 nasjonale annonsørorganisasjoner og følgelig rundt 90% av den globale reklameinvesteringen. 

FEDMA. Som en konsekvens av at NORDMA ble innfusjonert i ANFO i 2018 ble vi også en del av FEDMA. FEDMA representerer interessene til datadrevne markedsførere i hele Europa. 


Jus.

Vi har prosessbeskrivelser og avtaleverk tilgjengelig. Vi hjelper også medlemmer med enklere juridiske problemstillinger ved hjelp fra vår egen advokat på huset. 

Kort sagt, er det noe du som markedsfører er opptatt av, er vi det også.

 

Det er bedriften som er medlem, så hele organisasjonen kan gjøre seg nytte av medlemskapet. Vi gjennomfører regelmessig undersøkelser som er relevante for deg.