ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50
  • 533979145

Content marketing nettverket sparker i gang høstsesongen

  • By
  • Jan Morten Drange, Administrerende direktør ANFO

Det er kanskje både trist og feil å snakke om høstsesong nå i midten av august. Særlig i år, etter tidenes sommer. ANFO sitt Content Marketing nettverk for annonsører har i alle fall hatt «høstsesongens» første møte den 21. august.

Vi i ANFO tror jo at når man setter de riktige menneskene sammen i slike nettverk vil magiske øyeblikk oppstå. Det å samle riktige mennesker, med forskjellig ståsted i sine respektive bransjer, for å diskutere utfordringer og problemstillinger som flere er opptatt av, vil i de fleste tilfeller være både effektivt og langt mer kompetansebyggende enn om vi hver for oss skal jobbe med de samme utfordringene

Som vanlig hadde vi med oss ekstern kompetanse. Denne gangen hadde vi faktisk med oss to eksterne «oppspillere» til dagens faglige diskusjoner. Nemlig; Richard Lawson, Country Manager and International Publisher Relations Manager at Strossle Norge AS og Pål Nisja-Wilhelmsen, Innovasjonsdirektør Nettavisen. Begge er sentrale aktører i bransjen og begge er ganske aktive kommentatorer både rundt content marketing, men også mer generelt til marketing og media.

Gode diskusjoner fikk vi definitivt. Det er mye som kan diskuteres og det gjør vi på slike samlinger! Her er det mange som ville likt å vært flue på veggen.

ANFO har slike nettverksmøter 2-4 ganger i året. De driftes av ANFO og møtene legges stort sett til ANFO sine lokaler. Tematikk og fremdrift utvikles i gruppen. Hvert møte varer gjerne to timer. Vi legger gjerne nettverksmøtene rett i forkant/etterkant av andre konferanser. Da kan vi, som vi gjør regelmessig, få tilgang til ganske eksklusive tilreisende foredragsholdere.

Deltagelse i nettverkene er eksklusivt for ANFO sine medlemmer. Nettverkene er også inkludert i medlemskapet. Har du lyst å være med i et av våre eksisterende nettverk eller har du forslag til en fremtidig gruppe ta kontakt med ANFO. Om du mot formodning ikke er medlem i ANFO så løser vi det også.