ANFO_LogoV_kort_RGB_white_193x50

Nettverkene du trenger

ANFO Nettverk. Eksklusivt for våre våre medlemmer.

 

Bli medlem 

 

Vi i ANFO tror at når man setter de riktige menneskene sammen kan magiske øyeblikk oppstå. Det å samle riktige mennesker og jobbe faglig med felles utfordringer og problemstillinger, vil i de fleste tilfeller være effektivt og langt mer kompetansebyggende enn om man gjør jobben hver for seg.

 

Vi tilbyr forskjellige nettverksgrupper. For øyeblikket har vi følgende grupper:

Adtech/Programmatisk
I denne gruppen sitter representanter for Norges kanskje mest digitale fremoverlente bedrifter. Bl.a. for å diskutere digitale utfordringer, hvordan implementere Media Charteret, personvern og GDPR osv. 

Markedssjef
Denne nettverksgruppen er etablert for våre medlemmer som ikke har de store avdelingene og fagmiljøene rundt seg. Typiske virksomheter hvor det sitter en eller noen få personer med markedsføringsansvaret, men med mange av de samme oppgaver, problemstillinger og utfordringer som større aktører har. 

Content Marketing
Et nettverk for bedriftsintern kompetanse knyttet til innholdsmarkedsføring.

CMO Forum 
Et nettverk bestående av en rekke CMO/Markedsdirektører. I dette nettverket tar vi opp tema av prinsipiell og universell karakter. Her kan bl.a. nevnes; CMO rollen, organisering av markedsavdelinger osv

Juridisk
I lys av økt fokus på personvern i lys av GDPR har vi etablert et forum ledet av vår egen advokat.

CRM og datadrevet markedsføring
Denne nettverksgruppen er for våre medlemmer med særlig interesse for CRM faget og andre former for datadrevet markedsføring. Gruppen har 3/4 samlinger i året med fokus på nyheter og erfaringsutveksling.

Kundeservice og Callcenter
Denne nettverksgruppen er for våre medlemmer innen telefonisk markedsføring og kundeservice. Gruppen har 3/4 samlinger i året med fokus på nyheter og erfaringsutveksling.


De respektive nettverkene møtes 2-4 ganger i året. Tematikk og fremdrift utvikles i gruppen. Hvert møte varer gjerne to timer og kan ofte ligge rett i forkant/etterkant av andre konferanser. Dette har ofte ført til at vi har hatt eksklusive workshops/innlegg med til tider eksklusive tilreisende foredragsholdere.

 

Interessert i å være med?

Har du ideer til temaer for en fremtidig gruppe?

Ta kontakt med oss i ANFO!

 

Kontakt Jan Morten Drange

 

For oss i Telenor er ANFO nyttig på mange måter. Her diskuteres felles utfordringer og problemstillinger, og gjerne spesielt utfordringer vi alle har innen digital marketing. Eksempelvis; Adtech/Programmatic nettverket fanget tidlig opp problemstillinger knyttet til ad fraud og brand safety. Vi opplever at nettverkene gir oss bedre grunnlag til å stille de rette spørsmålene til våre leverandører, og ikke minst hvordan vi bør rigge oss internt med relevant kompetanse/organisering. Vi bruker også nettverket til å sjekke andre medlemmers erfaringer med nye leverandører, analyser, eller lignende.

For bransjen er det viktig at ANFO setter i gang debatter og sikrer fokus på relevante problemstillinger vi som annonsør må være oppmerksomme på. Annonsørene trenger en sterk og uredd stemme som tør å stille krav og gi tydelige meldinger.
Vi opplever også ANFO sine konferanser som svært relevante. ANFO sine møteplasser er gode arenaer for faglig oppdatering og nettverksbygging. Det er selvsagt også en stor fordel at seminarene er inkludert i medlemskapet.

Karianne Salicath
Head of Marcom at Mobile Telenor Norge